Co jsou čakry a kde se nacházejí?

Podle východních myšlenkových proudů jsou čakry energetická centra v těle, která mají tvar kruhu nebo víru. Západní medicína s čakrami nepracuje a nemá žádné důkazy pro to, že tato centra skutečně existují. Je tedy jen na nás, zda se rozhodneme tomu věřit nebo ne.

Já osobně čakrám věřím od chvíle, kdy jsem se začala více soustředit na sebe, své tělo a svoji mysl.

Čakry jsou takové zásobárny naší energie. Každá čakra je spojena s jinými životními aspekty, o kterých si ještě povíme.

Pokud jsou čakry harmonizované, jsme zdraví a šťastní. Jakmile je v některé čakře přebytek nebo nedostatek energie, dostáváme se do disharmonie. Objevují se duševní i fyzické nemoci, od depresí po infarkt. Abyste své čakry měli vybalancované, je důležité znát, kde se nacházejí a jakou mají funkci. Ve chvíli, kdy budete vědět, ve které čakře je problém, můžete ji harmonizovat. Nejčastějším způsobem harmonizace je imaginace. Lehnete si v tichu a klidu, zavřete oči a představujete si, jak se v daném místě dává vše do pořádku, jak čakrou zase proudí tak akorát energie a jak vás ta energie uzdravuje. Pracujte s dechem, s nádechem si představujte, jak do vás proudí vše dobré, s výdechem odchází vše špatné.

Předpokládá se, že s duchovním vývojem člověka se počet čaker bude zvyšovat. My si dnes popíšeme již zmíněných sedm základních čaker.

Kořenová čakra – čakra životní energie

Je umístěna u muže mezi řitním otvorem a šourkem, a u žen na zadní straně děložního hrdla. Tato čakra má na svědomí naši vnitřní stabilitu, pomáhá nám zvládat změny. Ve chvíli, kdy je v pořádku, cítíme se jistí a stabilní. Ve chvíli, kdy je v disharmonii, jsme vyčerpaní, chováme se sobecky a majetnicky. Z fyzického hlediska se objevují záněty močových cest a obezita.

Křížová (sakrální) čakra

Najdeme ji pět centimetrů pod pupíkem. Nazývá se čakrou sexuální energie. Ve chvíli, kdy je problém v této čakře, dochází k problémům s plodností, impotencí, sexuálním apetitem a různými nemocemi mužských a ženských pohlavních orgánů. Tato čakra také ovládá naši chuť na jídlo a fyzickou pohodu. Kromě imaginace lze tuto čakru posilovat dostatečným odpočinkem, zdravou stravou a péčí o sebe.

Čakra solar plexu

Tuto čakru najdeme přímo pod hrudní kostí, nad žaludkem. Je to čakra naší osobnosti, naší identity. Když je v disharmonii, jsme nespokojení, neklidní. Z fyzických nemocí přicházejí nemoci jater a cukrovka.  

Srdeční čakra

Srdeční čakru najdeme ve středu hrudníku a v raném dětství je částečně otevřená. Zavírá se, jak stárneme, rosteme a jsme ovlivňování prostředím a kulturou, ve které žijeme. Tato čakra nám dodává nejen fyzickou energii, ale také lásku. Kdo má čakru v pořádku, je otevřený lásce a lásku rád dává. Nemám na mysli jen lásku partnerskou, ale lásku jako univerzální emoci. Kdo má čakru zablokovanou, je chladný, bez emoci a dává přednost povrchním radostem života před hlubokými city.

Krční čakra

Najdeme ji v oblasti krku, zevnitř i zvenku. Je to brána k jiným, vyšším úrovním vědomí. Jinak je také nazývána „Boží ústa“. Je to čakra duchovní inspirace a vývoje. Ve chvíli, kdy je ve špatném stavu, dostavují se vady řeči a stydlivost. 

Čelní čakra

Slyšeli jste o „třetím“ oku? To se skrývá v čele, v čelní čakře, v půlce cesty mezi obočími. Lidé, kteří mají silnou čelní čakru, umí vnímat duchovno a ezoterično. Kdo má čelní čakru zablokovanou, toho často bolí hlava nebo má problémy se zrakem. Tuto čakru můžeme posilovat tím, že se učíme ze starých chyb.

Korunní čakra

Korunní čakra se otevírá, když dosáhneme určité duchovní zralosti. A ve chvíli, kdy jsou všechny ostatní čakry v harmonii. Často se otevírá poté, co projdeme nějakými náročnými životními zkouškami. Tato čakra se nachází na temeni hlavy. Podle východních tradic je tato čakra místem pro komunikaci s vesmírem. Oslabená temenní čakra má za vinu duševní poruchy a nemoci „hlavy“, jako je epilepsie, deprese, schizofrenie atd.